Tietosuojaseloste

Raita Katsomot tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Raita Sport Oy / Raita Katsomot
Ylivieskantie 186
86300 Oulainen
+358 (0)20 7739 730

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Topi Kiljunen
topi.kiljunen(a)raitasport.com

3. Rekisterin nimi
Raita Katsomot asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Raita Katsomot kerää henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:
– Asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen
– Raita Katsomot palveluista kertominen
– Palveluiden toteuttaminen

5. Rekisterin tietosisältö
Raita Katsomot asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
– Yrityksen nimi
– Yrityksen postiosoite
– Yhteyshenkilön nimi
– Yhteyshenkilön puhelinnumero
– Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Raita Katsomot käyttää sivustoillaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeet voi kieltää säätämällä selaimen asetuksia.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään sähköpostitse, puhelimitse tai tapaamisen yhteydessä asiakassuhteen alkaessa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Raita Katsomot ulkopuolelle. Luovutamme tietoja ainoastaan käyttämiämme palveluja, esimerkiksi projektinhallintaa ja alihankintaa varten. Nämä yritykset ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei siirretä EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia ja perehdytettyjä rekisterin käyttämiseksi. Asiakasrekisteri on sijoitettu ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Rekisteriin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa.

10. Tarkastusoikeus ja kielto-oikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli hän kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Tallennetut tiedot voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Pyynnöt tietojen poistamisesta tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.